The Journal of International
Advanced Otology
Search Results
Total of 4 results
Ranking
Release Date Sort Sort Article Type

Application of the functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) for the Assessment of the Primary Auditory Cortex Function in Partial Deafness Patients – A preliminary study

Piotr H. Skarzynski, Tomasz Wolak, Henryk Skarzynski, Artur Lorens, Lech Śliwa, Mateusz Rusiniak, Agnieszka Pluta, Monika Lewandowska, Katarzyna Ciesla, W. Wiktor Jedrzejczak, Lukasz Olszewski

(J Int Adv Otol 2013; 9: 153-160)

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles

Hearing Screening Program in School-Age Children in Western Poland

Piotr H Skarzynski, Krzysztof Kochanek, Henryk Skarzynski, Andrzej Senderski, Jarosł aw Wysocki, Agata Szkielkowska, Grazyna Bartnik, Artur Lorens, Anna Piotrowska, Lech Sliwa, Wiktor W Jedrzejczak, Adam Pilka, Lukasz Bruski, Olga Wanatowska, Marcin Kopaczewski, Katarzyna Lazecka, Maciej Ludwikowski, Lukasz Olszewski, Magdalena B. Skarzynska

(J Int Adv Otol 2011; 7: 194-200)

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles

Cochlear Microphonics in Hearing Preservation Cochlear Implantees

Artur Lorens, Adam Walkowiak, Marek Polak, Aleksandra Kowalczuk, Mariusz Furmanek, Henryk Skarzynski, Anita Obrycka

(J Int Adv Otol 2019; 15: 345-351) DOI: 10.5152/iao.2019.6334

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles
EISSN 2148-3817